S I D S T E  N Y T

Prøv vores nye kalenderTryk på billedet for at se den nye kalender!

TIF´s hjemmekampe - se oversigten oversigten her

Tryk på billedet for at se kamptidspunkterne!

Grøn Fritid nr. 1 2020 kan nu ses her

Se bladet: Tryk på det lille billede herunder.

Sti nord for banen påbegyndes nu


I begyndelsen af februar starter anlæggelse af den længe ventede sti langs banen i Tjæreborg. Stien er en del af Mellembyplanen for Tjæreborg.

Stien bliver en belyst og asfalteret fællessti for cyklister og gående. Den kommer til at ligge lige nord for banen som en forlængelse af stien over viadukten over Nordre Strandvej. Mod øst løber den samme med stien, som fører igennem tunellen under banen til Tjæreborg Station.

Dermed bliver der en tryg og sikker skolevej for børn fra Tremhøje, som ikke længere behøver benytte den smalle vej under viadukten.

Stien er også en del af det stinet, som skal binde byens boligområder, byens centrum og de rekreative områder sammen.

Arbejderne starter i begyndelsen af februar og afsluttes senest i slutningen af maj. Arbejdspladsen bliver selvfølgelig forsvarligt indhegnet, og det er meget vigtigt at afspærringerne respekteres – for egen sikkerheds skyld.

Anlægsarbejderne forventes at tage omkring 4 måneder afhængigt af vejret.

Se hele mellembyplanen her: http://projekter.esbjergkommune.dk/stationsbyer/tjaereborg/masterplan/sammenhaeng-i-byen

K A L E N D E R E N

Tirsdag 25/02 kl. 20:00: Generalforsamling i TIF

Sted: Klubhuset, Brovej 12
Arr..: Tjæreborg Idrætsforening

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Tjæreborg Idrætsforening

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Beretninger
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen
  Efter tur afgår:
  Flemming Nielsen (modtager genvalg)
  Torben V. ørgensen (modtager genvalg)
  Maiken Støjer (modtager ikke genvalg)
  Valg af 2 suppleanter
 6. Valg af 2 revisorer
  Efter tur afgår:
  Rasmus Christiansen
  Mads Nielsen
  Valg af 2 suppleanter
 7. Eventuelt


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.

Beslutninger og valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved personvalg kræves skriftlig afstemning. Øvrige afstemninger finder sted ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, hvis blot et medlem kræver dette. Alle medlemmer - såvel passive som aktive - over 18 år har stemmeret og er valgbare. Forældre til aktive medlemmer under 18 år har også stemmeret og er valgbare.

Torsdag 27/02 kl. 19:00: Ris/Ros-møde

Sted: Helle Hallen
Arr.: DGI Sydvest (TIF Krocket)

Torsdag 27/02 kl. 19:30: Emilia van Hauen

Sted: Multihallen
Arr..: Fælles arr.

Sådan tiltrækker og fastholder du de unge

Hvordan er de unge i fremtiden på job, i foreninger og andre steder.

Interessant foredrag for virksomheder, foreninger og alle, der har med unge mennesker at gøre.

Hvad driver de unge generationer?
Hvordan du skal motivere og arbejde sammen med dem?

Emilia van Hauen taler om tidens trends og sociale tendenser i samfundet og involverer sine deltagere i dialogen.

Emilia van Hauen er kultursociolog, skriver fast for flere landsdækkende medier, kendt fra TV og bliver ofte brugt som kommentator både herhjemme og i udlandet.

Køb billetten allerede nu – tag din nabo med eller brug den som julegave.

Køb på: www.tjæreborggf.dk/det-sker

Pris i forsalg: kr. 75,00.
Pris ved døren: kr. 100,00.


Lørdag 29/02 kl. 10:00: Frø bytte dag på Biblioteket
Sted: Tjæreborg Bibliotek
Arr..: Christian Fosgrau

Kom til frøbytte på Tjæreborg bibliotek, hvor du kan nørde og snakke om planter og frø!

Det er snart forår og vi skal til at så frø og finde ud af, hvad der skal i haven og i krukkerne i år.

Har du overskud af fro eller stiklinger, som du gerne vil bytte med andre, så tag dem med.

- men hvis du ikke har nogle frø, er du selvfølgelig også velkommen

Christian Fosgrau - 2063 1294

Lørdag 29/02 kl. 12:00: Serie 3/2

Sted: Kunststofbanen
Arr..: TIF
Fodbold på Tjæreborg Stadion

TIF mod Oksbøl

Lørdag 29/02 kl. 14:00: Serie 4

Sted: Kunststofbanen
Arr..: TIF
Fodbold på Tjæreborg Stadion

TIF mod Hjerting

Søndag 01/03 kl. 09:00: Gudstjeneste i Sneum

Sted: Sneum Kirke
Arr..: Sneum Kirke

Gudstjeneste ved Jens Christian Jermin Nielsen

1. søndag i fasten

Søndag 01/03 kl. 10:15: Gudstjeneste i Tjæreborg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Gudstjeneste ved Jens Christian Jermiin NIelsen

1. søndag i fasten

Tirsdag 03/03 kl. 18:45: Foredrag: Det er bare en virus

Sted: Tjæeborg Bibliotek
Arr..: Fælles arr.
Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet.
Starter kl. 18:45 og slutter ca. kl. 21:00.
Entré: gratis
Pause: 20 minutter
Forelæser: Anders Fomsgaard, overlæge og leder af virusforskning og -udvikling ved Statens Serum Institut og adjungeret professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet

Virus er det mindste smitstof. Udenfor vores celler er det blot er en livløs partikel, som er uden eget stofskifte og som ikke er i stand til at formere sig alene. Det er blot ”en pose af protein med noget genmateriale indeni”. Men indeni vores celler sker der noget. Dér overtager virus kontrollen af vores celler og laver tusinder af nye viruskopier.

Virus påvirker hele klodens økosystem: de inficerer alt – både mennesker, dyr, planter, svampe og bakterier.

Virus er overalt, og vi bliver alle udsat for en palet af dem igennem livet. Nogle virus er relativt fredelige, andre kan give alvorlige sygdomme – fra en almindelig forkølelse eller herpes til influenza, SARS, ebola, aids og mange andre. Nogle virus nedkæmpes af vores immunsystem, andre bliver kroniske og kan forårsage mangeartede problemer. Der findes også virus vi kan blive vaccineret mod eller behandlet for mens andre må vi bare prøve at undgå.

Men hvad er de for nogle, disse virus? Dem der rammer os mennesker, dem vi bør kende.
Hør om de vigtigste kendetegn for virus, hvordan de opfører sig, hvordan de ”tænker” og hvordan virusforskerne er nødt til at tænke og arbejde i kampen mod dem.

De er overalt, virus: det mindste smitstof som trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig. De fleste af dem er fredelige, men en del af dem giver sygdom og det er nogle af dem du vil høre om: ”de grove”, ”de utilpassede”, ”de klamme” og ”de virkelig syge”. Dem der rammer os mennesker. Dem vi bør kende. Hør de vigtigste kendetegn for virus, hvordan de opfører sig, hvordan de ”tænker” og hvordan virusforskerne tænker.

Kontakt ved spørgsmål Christian Fosgrau 20631294.

Onsdag 04/03 kl. 14:30: Arne Doktor fortæller

Sted: Ældrecentret
Arr.: Hyggeklubben

Arne Doktor fra Ans fortæller om De Hvide Busser i 1945
Onsdag 04/03 kl. 19:00: Generalforsamling i Husholdningsforeningen

Sted: TGFs klublokale v/ Den grønne Foyer
Arr..: Tjæreborg Husholdningsforening

Husk: Medbring en pakke til bankospil - højst 20 kr.

Fredag 06/03 kl. 14:30: Sang på Ældrecentret

Sted: Ældrecentret
Arr.: Vennekredsen
Lørdag 07/03 kl. 12:00: Serie 3/2

Sted: Kunststofbanen
Arr..: TIF
Fodbold på Tjæreborg Stadion

TIF mod Spangsbjerg

Lørdag 07/03 kl. 14:00: Serie 4

Sted: Kunststofbanen
Arr..: TIF
Fodbold på Tjæreborg Stadion

TIF mod Varde United

Søndag 08/03 kl. 09:00: Gudstjeneste i Tjæreborg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Gudstjeneste ved Jens Christian Jermiin NIelsen

2. søndag i fasten

Søndag 08/03 kl. 10:15: Gudstjeneste i Sneum

Sted: Sneum Kirke
Arr..: Sneum Kirke

Gudstjeneste ved Jens Christian Jermin Nielsen

2. søndag i fasten

Tirsdag 10/03 kl. 18:45: Foredrag: Fremtidens natur

Sted: Tjæeborg Bibliotek
Arr..: Fælles arr.
Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet.
Starter kl. 18:45 og slutter ca. kl. 21:00.
Entré: gratis
Pause: 20 minutter
Foredrag ved professor i økologi Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige livsformer. Men Jordens store befolkning presser nu naturen. Hør hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og om konsekvenserne for fremtidens levende natur. Hvilke løsninger bør vi satse på?

Kontakt ved spørgsmål Christian Fosgrau 20631294.

Søndag 15/03 kl. 09:00: Gudstjeneste i Sneum

Sted: Sneum Kirke
Arr..: Sneum Kirke

Gudstjeneste ved Jens Christian Jermin Nielsen

3. søndag i fasten

Søndag 15/03 kl. 12:00: Serie 3

Sted: Kunststofbanen
Arr..: TIF
Fodbold på Tjæreborg Stadion

TIF mod SGI

Søndag 15/03 kl. 16:00: Serie 4

Sted: Kunststofbanen
Arr..: TIF
Fodbold på Tjæreborg Stadion

TIF mod Alslev SK

Tirsdag 17/03 kl. 19:00: Medlems- og Turneringsmøde

Sted: Brovej 12
Arr.: TIF Krocket

Tirsdag 17/03 kl. 19:30: Karsten Holm

Sted: Biblioteket
Arr..: Fælles arr.

Historien om Kim Larsen

Karsten Holm synger Larsens sange og fortæller om Kim Larsen, der fik sit gennembrud i 1969 med gruppen Gasolin, og siden slutningen af 70’erne har været Danmarks førende og bedst sælgende sanger og komponist.

Karsten Holm har sunget Kim Larsens sange i mange år, og så har han altid haft visse fortrin for af gi’ den som Kim Larsen, nemlig flaben/munden. Og Karsten kan ramme tonen, så man kommer i tvivl om det er Larsen selv.

Onsdag 18/03 kl. 14:30: Nota Bene underholder

Sted: Ældrecentret
Arr.: Hyggeklubben

Nota Bene fra Ølgod underholder
Lørdag 21/03 kl. 14:00: Serie 3/2

Sted: Kunststofbanen
Arr..: TIF
Fodbold på Tjæreborg Stadion

TIF mod Andrup

Lørdag 21/03 kl. 16:00: Serie 4

Sted: Kunststofbanen
Arr..: TIF
Fodbold på Tjæreborg Stadion

TIF mod Grindsted GIF

Søndag 22/03 kl. 09:00: Gudstjeneste i Tjæreborg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Gudstjeneste ved Peter Herold Søgaard

Midfaste

Søndag 22/03 kl. 10:15: Gudstjeneste i Sneum

Sted: Sneum Kirke
Arr..: Sneum Kirke

Gudstjeneste ved Peter Herold Søgaard

Midfaste

Lørdag 28/03 kl. 13:00: Forårsopvisning

Sted: Hallerne
Arr..: TGF GymnastikSøndag 29/03 kl. 11:11: Musikgudstjeneste ifm. Sognekorets 25 års jubilæum

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr.: Sognekoret

Musikgudstjeneste

2020 bliver et ganske særligt år - også for Sneum - Tjæreborg kirkekor og sognekor.
Vi har nemlig 25 års jubilæum, og det skal fejres! Der er arrangeret jubilæumskoncert den 28. marts og en musikgudstjeneste den 29. marts, og vi glæder os til at invitere til et par dage med gode musikoplevelser. Program og klokkeslet følger senere

Vi håber at få fat på tidligere kormedlemmer fra kirkekoret(børne og ungdomskoret) og sognekoret og invitere dem til at være med som korsangere ved de to koncerter.

Der vil blive holdt korprøver lørdag, den 28. marts og søndag, den 29. marts, så det vil være muligt at være med, selvom man ikke lige bor i Tjæreborg. Pia vil sende lydfiler, så der er mulighed for at øve på forhånd. Kontakt Pia, hvis I har lyst til at være med.

Tilmelding senest 1. marts på SMS: 2891 1583 ellers e-mail: piahansen@nicolaskock.dk

Søndag 29/03 kl. 13:00: Åbent Hus m/ Buffet i Spisehuset


Sted: Spisehuset - Sneum-Tjæreborg Fritidscenter
Arr.: Jane Bohm, ny forpagter i Spisehuset Tjæreborg

Åbent Hus, kl. 13.00-16.00.

Jane har lavet Buffet, så du kan smage de gode og lækre retter, hun står bag.
Der vil være forskellige bordopstillinger og opdækning, så du kan se eksempler på, hvordan dit festbord kan se ud.

Søndag 29/03 kl. 15:30: Musikgudstjeneste ifm. Sognekorets 25års jubilæum

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr.: Sognekoret

Musikgudstjeneste

2020 bliver et ganske særligt år - også for Sneum - Tjæreborg kirkekor og sognekor.
Vi har nemlig 25års jubilæum, og det skal fejres! Der er arrangeret jubilæumskoncert den 28. marts og en musikgudstjeneste den 29. marts, og vi glæder os til at invitere til et par dage med gode musikoplevelser. Program og klokkeslet følger senere

Vi håber at få fat på tidligere kormedlemmer fra kirkekoret(børne og ungdomskoret) og sognekoret og invitere dem til at være med som korsangere ved de to koncerter.

Der vil blive holdt korprøver lørdag, den 28. marts og søndag, den 29. marts, så det vil være muligt at være med, selvom man ikke lige bor i Tjæreborg. Pia vil sende lydfiler, så der er mulighed for at øve på forhånd. Kontakt Pia, hvis I har lyst til at være med.

Tilmelding senest 1. marts via SMS: 2891 1583, eller e-mail: piahansen@nicolaskock.dk

Tirsdag 31/03 kl. 18:45: Foredrag: Dybhavet - nyt fra en ukendt verden

Sted: Tjæeborg Bibliotek
Arr..: Fælles arr.
Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet.
Starter kl. 18:45 og slutter ca. kl. 21:00.
Entré: gratis
Pause: 20 minutter
Foredrag ved professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk Universitet og
professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Havbunden er Jordens største bioreaktor. Under overfladen lever ingen dyr – det er mikroorganismernes verden. Hop ombord på avancerede ubådsrobotter når to af verdens førende forskere afslører helt uventet liv i undergrunden og på de største havdybder.

Kontakt ved spørgsmål Christian Fosgrau 20631294.


Onsdag 01/04 kl. 14:30: Helle Hvitved fortæller

Sted: Ældrecentret
Arr.: Hyggeklubben

Helle Hvitved "Om min far som landsbylæge i 50erne"
Fredag 03/04 kl. 14:30: Sang på Ældrecentret

Sted: Ældrecentret
Arr.: Vennekredsen
Lørdag 04/04 kl. 10:00: Forårsrengøring

Sted: Østerkrog 16A
Arr.: TIF Krocket

Onsdag 15/04 kl. 14:30: Pasgaard Tøjservice

Sted: Ældrecentret
Arr.: Hyggeklubben

Pasgaard Tøjservice viser forårsmoden
Fredag 17/04 kl. 17:30: Feeeeed Fredag for børn i 0. til 6. klasse

Sted: Hallerne, Tjæreborg Skole
Arr.: TGF, Gymnastikudvalget


Tirsdag 21/04 kl. 18:45: Foredrag: Rask og glad - tak dine unikke mirober

Sted: Tjæeborg Bibliotek
Arr..: Fælles arr.
Foredraget livestreames fra Aarhus Universitet.
Starter kl. 18:45 og slutter ca. kl. 21:00.
Entré: gratis
Pause: 20 minutter
Foredrag ved professor i genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet.

Hør om ny forskning som viser hvordan vi hver især med en sund livsstil og et naturligt forhold til vores mikrober – bakterier, vira, svampe, arkæer og bakteriofager – kan berige og forstærke vores uundgåelige mikroorganismer så de optimerer vores immunforsvar, fordøjelse, energi og mentale balance.

Kontakt ved spørgsmål Christian Fosgrau 20631294.

Onsdag 22/04 kl. 10:30: Lego House i Billund

Sted: Afg, Fritidscentrets P-plads
Arr..: Husholdningforening

Vi får en rundvisning med guilde.

Afg. kl. 9.30 ved Fritidscentrets P-plads.


Tilmelding senest 15/4 Max 25 delt.
Pris: 200 kr,

Kørsel i egne biler

Torsdag 23/04 kl. 09:30: Venskabskrocket med Lunde

Sted: Østerkrog 16A
Arr.: TIF Krocket

Torsdag 23/04 kl. 14:00: Generalforsamling i Vennekredsen

Generalforsamling i Tjæreborg Ældrecenters Vennekeds.
Sted: Ældrecentret
Arr.: Vennekredsen
Fredag 01/05 kl. 14:30: Sang på Ældrecentret

Sted: Ældrecentret
Arr.: Vennekredsen
Tirsdag 19/05 kl. 17:30: Fællesspisning i klubhset

Sted: TIF´s banerKlubhuset Brovej
Arr..: TIF
Fælless spisning i klubhuset kl. 17:30 - 20:00


Torsdag 04/06 kl. 09:00: Udflugt til Shackenborg Slot

Sted: Afg, Fritidscentrets P-plads
Arr..: Husholdningforening

Vi får rundvisning på Shackenborg Slot
Middag ved Ecco Sko og en tur på æLowt
Slutter på Ballum Slusekro

Afgang kl. 9.30 fra Fritidscentrets P-plads

Tilmelding senest 21/5
Pris: 400 kr,

Torsdag 04/06 kl. 13:00: Venskabskrocket med Esbjerg

Sted: Sportsvej, Esbjerg Ø
Arr.: Esbjerg Krocket

Lørdag 27/06 kl. 10:00: Sportsfest

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
NEM-BYG Fodboldcup 10:00 - 16:00


Lørdag 27/06 kl. 11:11: Sportsfest

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets sportsfest

Mere info senere

Søndag 28/06 kl. 11:11: Sportsfest

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets sportsfest

Mere info senere

Mandag 29/06 kl. 11:11: Sportsfest

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets sportsfest

Mere info senere

Tirsdag 30/06 kl. 11:11: Sportsfest

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets sportsfest

Mere info senere

Onsdag 01/07 kl. 11:11: Sportsfest

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets sportsfest

Mere info senere

Torsdag 02/07 kl. 11:11: Sportsfest

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets sportsfest

Mere info senere

Fredag 03/07 kl. 11:11: Sportsfest

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets sportsfest

Mere info senere

Lørdag 04/07 kl. 11:11: Sportsfest

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets sportsfest

Mere info senere

Mandag 03/08 kl. 09:00: DBU´s fodboldskole

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
DBU´s fodboldskole

Læs mere og tilmeld dig på Fodboldskole.DBU.dk

Fodboldskole ledere er Martin Rokkjær og Martin Hansen


Tirsdag 04/08 kl. 11:11: DBU´s fodboldskole

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
DBU´s fodboldskole

Læs mere og tilmeld dig på Fodboldskole.DBU.dk

Fodboldskole ledere er Martin Rokkjær og Martin Hansen


Onsdag 05/08 kl. 11:11: DBU´s fodboldskole

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
DBU´s fodboldskole

Læs mere og tilmeld dig på Fodboldskole.DBU.dk

Fodboldskole ledere er Martin Rokkjær og Martin Hansen


Torsdag 06/08 kl. 11:11: DBU´s fodboldskole

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
DBU´s fodboldskole

Læs mere og tilmeld dig på Fodboldskole.DBU.dk

Fodboldskole ledere er Martin Rokkjær og Martin Hansen


Fredag 07/08 kl. 11:11: DBU´s fodboldskole

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
DBU´s fodboldskole

Læs mere og tilmeld dig på Fodboldskole.DBU.dk

Fodboldskole ledere er Martin Rokkjær og Martin Hansen


Mandag 07/09 kl. 16:30: Skolemester 2020 - 6. klasse

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets store skolemesterturnering for elever i Esbjerg Kommune

6. klasserne

Tirsdag 08/09 kl. 16:30: Skolemester 2020 - 5. klasse

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets store skolemesterturnering for elever i Esbjerg Kommune

5. klasserne

Onsdag 09/09 kl. 16:30: Skolemester 2020 - 4. klasse

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets store skolemesterturnering for elever i Esbjerg Kommune

4. klasserne

Mandag 14/09 kl. 16:30: Skolemester 2020 - 8. og 9. klasse

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets store skolemesterturnering for elever i Esbjerg Kommune

8. og 9.. klasserne

Tirsdag 15/09 kl. 16:30: Skolemester 2020 - 3. klasse

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets store skolemesterturnering for elever i Esbjerg Kommune

3. klasserne

Onsdag 16/09 kl. 16:30: Skolemester 2020 -7. klasse

Sted: TIF´s baner
Arr..: TIF
Årets store skolemesterturnering for elever i Esbjerg Kommune

7. klasserne

Lørdag 26/09 kl. 11:11: Klubmesterskab i Petanque

Arr.: TIF Petanque.

Mere info senere.


Lørdag 03/10 kl. 11:11: Pokalstævne / Afslutning i krocket

Sted: TIF´s krocketbaner ved Østerkrog
Arr..: TIF
Mere info senere


Tirsdag 01/12 kl. 18:30: TIF´s årlige juleafslutning

Sted: TIF´s klubhus på Brovej
Arr..: TIF
For TIF-trænere, ledere, udvalg og best yrelse


  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg