Lokalråd  -  S I D S T E  N Y T

Kontakt lokalrådet

Du har her mulighed for at kontakte lokalrådet via e-mail:
Tryk på disse linier.VINDMØLLER - Lokalrådets høringsdsvar

Høringssvar fra Sneum – Tjæreborg Lokalråd vedr.
Kpæ 2019.42 Lp 12-030-0003 Vindmøller i
Tjæreborg Enge, tilhørende forslag til kommuneplanændring nr. 2019.42 samt forslag til miljøkonsekvensrapport.
Det følgende er kort resume over de 5 særskilte høringssvar Sneum-Tjæreborg indsender. De enkelte svar ligger i medsendte filer og bedes hver især medtaget i sin helhed.
Flemming Storgaard, Lokalrådsformand, er inhabil og har ikke medvirket til høringssvar.

Se høringssvarene ved at trykke oå den pågældende linie:

Resume

1. Forslag til kommuneplansændring og forslag til lokalplansændring

2. Forslag til Miljøkonsekvensrapporten

3. Miljøkonsekvensrapporten og specifikt de socioøkonomiske forhold

4. Processen i forhold til høringen

5. Udkast til §25 tilladelsen  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg